1.1    YAKLAŞIK MALİYET MASUM DEĞİL >
 

Yaklaşık Maliyet Masum Değil

Literatürde böyle açıklamalar var olsa da, her ithal ürün ve sözcük beraberinde çeşitli sorunlar da getirebilir. Oluşabilecek bu sorunlara kısaca" Yaklaşık Maliyet " sayfasında değinmiştim. Burada detaylı bir açıklama yapmadan önce, ön bilgi olarak makaleyi tekrarlamak istiyorum.
Yaklaşık Maliyet, idare tarafından gizli ve tek taraflı hesaplanarak, ihale ve imalat aşamasında kullanılır.

İhale Aşamasında: Geçerli tekliflerin belirlenmesi ve aşırı düşük sınırların tespiti gibi hesaplamalarda kullanılır. Bu itibarla idarenin hazırlamış olduğu gizli hesapla, yüklenicinin yapmış olduğu hesap sonucunda verilen tekliflerin, tespitinde kullanılır. Bu teklifler 'Geçerli Teklif' ya da 'Aşırı Düşük' olabileceği gibi kimi zaman da çaresiz haykırışlara yol açabilir. Şöyle ki; verdiğiniz teklif geçerli olsa da idarenin yaklaşık maliyet hesabında yapılan hata teklifi geçersiz kılabilir ve aynı şekilde makul bir teklif, bu hata dolayısıyla Aşırı Düşük Teklif olabilir.
İmalat Aşamasında: Yüklenici, yaklaşık maliyeti dikkate almaksızın hesabını yaparak kendi teklifini verirse, idare tarafından belirlenen kendi yaklaşık maliyeti üzerinden bir tenzilat yaparak teklif vermiş gibi olur. Yeni fiyat eklenmesi dâhil birçok işlem yapılırken de bu tenzilat uygulanır. Yapılan bu uygulama bize her ne kadar 4734 sayılı yeni yasayı uygulasak da, 2886 sayılı yasadan kalan eski alışkanlıklarımızın devam ettiğini gösterir.
Bu da her yeni yasadan sonra meslek içi ve kurum içi eğitimlerin yenilenmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Aksi durumda, kurum içinde binlerce kez kendini tekrarlayarak çalışılan işler, motor hareketlere dönüşür. Personel algısındaki bu olumsuz etkilenme, yeni yasanın eski alışkanlıklarla yorumlanması gibi çarpık içtihatlar oluşturmasına sebeptir.

 İnşaat Mühendisi
Hamza SARI