1.6    Revize Birim Fiyat Hesaplama
 
 
Revize Birim Fiyat Hesabı
İşin sözleşme bedeli (S)  
İş kaleminin sözleşmedeki miktarı (B)  
İş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatı (F)  
İş kaleminin hakedişteki miktarı (Mh)  
 
Boş Alanları Doldurunuz
İşin sözleşme bedeli (S)
İş kaleminin sözleşmedeki miktarı  (As, m2, m, Ton, Kg vs.) (B)       
İş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatı (F)
İş kaleminin hakedişteki miktarı  (As, m2, m, Ton, Kg vs.) (Mh)      
Revize birim fiyatı gerektiren miktar  (As, m2, m, Ton, Kg vs.) (Mr)      
İş kaleminde meydana gelen artış miktarı  (As,m2,m,Ton,Kg vs.) (A)      
Revize birim fiyat (R)
Revize birim fiyatın uygulanacağı miktar  (As,m2,m,Ton,Kg vs.) (Mu)      
Revize birim fiyatı ile uygulanacağı miktarın çarpımı (RT)
Sözleşme birim fiyatı ile revize uygulanan miktarın çarpımı (ST)
Revize birim fiyat kesintisi  (ST)-(RT)