1.4   Madeni Levha Ağırlıları  >

ÇİNKO LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI

NO

Kalınlık mm/m

Ağırlık kg/m²

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.50

0.58

0.66

0.74

0.82

0.95

1.08

1.21

1.34

1.47

1.60

3.50

4.06

4.62

5.48

5.74

6.65

7.56

8.47

9.38

10.29

11.20

BAKIR LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI

NO

Kalınlık mm/m

Ağırlık kg/m²

 

0.50

0.56

0.61

0.66

0.72

0.78

0.83

0.98

0.94

1.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

 

DÜZ SAC  LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI

Kalınlık(mm)

Galvaniz (Kg/m2)

Siyah (Kg/m2)

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.20

 

4,700
5,480
6,260
7,150
7,840
8,620
10,200
 

3.93

4.72

5.50

6.39

7.07

7.86

8.43
 

DALGALI SAC  LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI

Kalınlık(mm)

Ağırlık (Kg/m2)

 

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.20

 

6,150
7,380
8,610
9,840
11,040
12,300
14,760
 

 

S.G: 14-Mart-2013