1.3   Elle Yapılan Serbest, Derin ve Özel Kazılar  >

Projesine derinlik ve genişliklerine göre kazı tipleri başlıca 3 guruba ayrılmaktadır.

 1. Serbest Kazılar:

  • Kazı ya da temel kotunun doğal zeminle kesiştiği en alçak noktadan geçen “Sıfır Düzlemi” üstünde kalan kazılar olup genellikle bina inşaatları için geçerlidir..

  • Taban genişliği 1.00 m.den fazla olan şerit şeklindeki kazılarda kazı enkesit alanının en alt noktasından geçen yatay doğrunun üstünde kalan her cins kazılar ile bu kazılardan çıkan her cins zeminin taşıtlara yüklenmesi veya 4.00 m. uzaklığa atılması işi bu guruba girer.

 2. Derin Kazılar:

  • Geniş Derin Kazılar: Kürek çıkrık ve diğer el araçlarıyla aşağıdan yukarıya doğru çıkartılan zeminlerde uygulanan ve taban genişliği 1.00 m.den fazla olan kazılardır..

  • Dar Derin Kazılar: Ayni araçlarla ve ayni şekilde yapılan fakat taban genişliği 1.00 m.den az olan kazılardır.

 3. Özel Kazılar: Tünel galeri su altında hava basınçlı keson ve 8.00 m.den daha derin kuyu kazıları bu tip kazılara girmektedir. Her tür kazı için gerekli şekil ve çizimler aşağıda verilmiştir (Şekil III.2).